Skip to main content
Thông tin chương trình "Thực tập đào tạo 2019"
  1. Giới thiệu chung

Chương trình Thực tập có lương tại Hoa Kỳ là chương trình do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ban hành, được Du học Bình Mình và tổ chức giáo dục CHI phối hợp đồng tổ chức.

Thu nhập: Ứng viên tham gia chương sẽ nhận mức thù lao 10 – 15 USD/giờ tương đương với thu nhập 1,500 – 3,000 USD/tháng ( 34 triệu VND – 69 triệu VND/tháng)

Đối tượng tham gia: Sinh viên, cử nhân tốt nghiệp tại các trường ĐH/cao đẳng, người đi làm có khả năng sử dụng tiếng Anh khá, có kinh nghiệm làm việc

Subscribe to Thực tập sinh